EN
信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 经营成果
烟台海华电力科技股份有限公司2020年度经营成果
发布时间:2022-03-24
  |  
阅读量:
  |  
文章来源:
字号:
A+ A- A
                                           烟台海华电力科技股份有限公司2020年度经营成果
序号 项目 单位 2020年
1 资产总额 万元 5084.99
2 所有者权益 万元 3402.82
3 营业总收入 万元 4463.43
4 利润总额 万元 930.13
5 净利润 万元 690.01
6 国有资产保值增值率 % 112.91